Alfa Rudens/ziema 2019

22 Ko cilvēki šodien gaida no izklaides? Esmu viens no pionieriem izklai­ des jomā Latvijā. Savulaik pie­ dalījos tādos projektos kā kaskadieru šovi, “Jampadracis”, TV projekts “Lielā balva”, biju arī gumijlēkšanas aizsācējs. Pēdē­ jā laikā mani zināmākie projekti ir “Aerodium”, “Zērglis”, “Sigulda Adventures”… Katrs jauns pro­ jekts nāk ar izjūtu: varam uztai­ sīt vēl labāk nekā iepriekš! Daudz ko esmu redzējis, arī strādājot ar projektiem ārze­ mēs. Piemēram, ar “Aerodium” 2015. gadā uzbūvējām iekārtu šoviem Disnejlendā (Šanhajā), par ko ir liels lepnums. Gribas iegūto pieredzi un zināšanas atnest atpakaļ uz Latviju. Man pašam ir bērni (3, 4 un 8 gadu vecumā), un es viņus re­ gulāri vedu uz rotaļu laukumiem, treniņiem, izklaides un izglītības centriem. Viņi man ir labs indi­ kators, lai saprastu, kas bērniem patīk, kas nepatīk. Tai pašā lai­ kā man kā tēvam gribas, lai viņi rotaļājoties attīstītos, lai kļūtu veiklāki, stiprāki, lai iemācītos ko jaunu, lai vide būtu droša, tīra un eiropeiska. Šīs ir vērtības, uz kurām balstāmies, veidojot jau­ no rotaļu laukumu “Alfā”. Pastāstiet kaut ko vairāk par “Adventures‘ zone”... Aizraujošus mirkļus pie mums varēs droši piedzīvot dažāda vecuma bērni. Piemēram, būs zona, kas paredzēta no 1 līdz 3 gadu vecumam, kur mazais vienmēr ir vecāku redzeslokā. Cita zona paredzēta 3–7 gadus veciem bērniem, vēl cita 5 un vecākiem apmeklētājiem. Jo tas, kas interesē trīsgadīgam bērnam, nebūs saistošs desmit­ gadīgam. Tāpat arī spējas un svara kategorijas ir atšķirīgas, kas attiecīgi definē atrakciju iz­ mērus un grūtības pakāpi. Sva­ rīgi arī, ka aktīvie vecāki mūsu laukumā varēs līdzdarboties un sacensties ar savām atvasēm, tādējādi stiprinot emocionālo saiti ar bērniem. Ja runājam par atrakciju vei­ diem, tad mums būs inovatīvas kāpšanas sienas ar jaunāko un modernāko drošības aprīkoju­ mu. Te varēs izmēģināt spēkus puikas un meitenes no 7 gadu vecuma. Būs mums tīklu labi­ rints, batutu zona, slīdkalniņi, spēļu istabas un Latvijā pir­ mā Nindzju trase. Laukums mainīsies līdzi sezonām un ak­ tualitātēm, tiks papildināts ar jaunumiem. Esam padomājuši arī, lai pēc aktīvas fiziskās slodzes būtu vieta, kur atvilkt elpu un mierīgi parotaļāties ar attīstošām spēlēm. Tāpat gribam panākt, lai šajā vietā labi jūtas ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki, do­ dot viņiem iespēju uzturēties mājīgā, kvalitatīvā kafejnīcā. Tas viss prasa nopietnas inves­ tīcijas, kas ir krietni augstākas par pierasto spēļu laukumu budžetu Latvijā, bet mūsu mēr­ ķis ir radīt unikālu, pasaules la­ bākajiem standartiem atbilsto­ šu vietu. Kas jūs ikdienā var pārsteigt, aizraut? Mani interesē viss jaunais. Katru Katrai idejai pamatā ir stāsts ivars Beitāns, decembrī “alfā” gaidāmā dažāda vecuma bērnu un jauniešu izklaides laukuma “adventures’ zone” veidotājs

RkJQdWJsaXNoZXIy NTA1MzA=