Alfa Rudens/ziema 2019

20 Kas ir galvenā motivācija pie- vērsties aktīvam dzīvesvei- dam – tieši sportošanai? Ance: Manuprāt, ir divi galvenie faktori – iespēja ilgtermiņā uz­ labot veselības stāvokli un at­ slēgties no ikdienas problē­ mām, atbrīvojoties no sasprin­ guma, kurā mūs tur stress. Atnākot uz sporta zāli, gribi – negribi, jānoskaņojas uz do­ mām par sportošanu – vingro­ jumiem, savām sajūtām. Arī meditācija var būt lieliska at­ slēgšanās, bet aktīva sporto­ šana palīdz arī uzlabot fizisko pašsajūtu teju acumirklī. Lāsma: Izkustēties, trenēties, labi pavadīt laiku – laba motivācija ir šie trīs faktori. Kāds vēlas sa­ sniegt noteiktu sportisko rezul­ tātu, cits uzturēt veselīgu to­ nusu – mērķi var būt dažādi, bet motivācija noteikti ir labāka pašsajūta. Sports ir svarīgs ne tikai cilvēkam, kas astoņas stun­ das dienā pavada biroja krēslā, bet arī, piemēram, jaunajai mā­ miņai, kurai vingrojumu kom­ plekss var palīdzēt pret muguras sāpēm. Neredzu iemeslu, kāpēc nenodarboties ar sportu, jo ne vienmēr uzreiz jāsāk ar augstas intensitātes treniņiem, vislabāk slodzi kāpināt pamazām, at­ bilstoši pašsajūtai. Šobrīd pasaulē aktuāls ir body positive trends. Tajā tiek runāts par to, ka jebkurš ķer- menis, jebkura forma ir skaista un unikāla. Iespējams, arī tas palīdz atmest kautrību sportot publiskā vietā un pievērsties sportam? Ance: Tas tiešām ir apsveicami, ka mācāmies nenosodīt citus un – tieši otrādi – uzmundrināt. Svarīgi ir nokļūt līdz zālei un ne­ nobīties – tas jau vien būs pa­ matīgs solis. Piemēram, pie mums pieejama nodarbība “Gym ABC”, kur treneris izskaid­ ro, kādam vingrojumu kom­ pleksam domāts katrs trena­ žieris un kas vislabāk būs pie­ mērots konkrētajam cilvēkam. Savukārt, no grupu pieredzes viedokļa, varu teikt – atrodiet kādu, kas gatavs jums doties līdzi. Divatā kalnus gāzt ir vieg­ lāk! Grupu nodarbībā var būt arī vieglāk atbrīvoties no sa­ springuma, sajust citu cilvēku enerģiju. “MyFitness” pieejama arī tāda interesanta grupu no­ darbība kā Studio X , kur spor­ tošana notiek samazinātā ap­ gaismojumā, bet augstā inten­ sitātē, liekot sajusties teju kā ballītē. Tā piemērota arī kautrī­ giem cilvēkiem, kas citādi jūtas pārāk eksponēti. Lāsma: Ja dzīvē kaut kas bie­ dē, tad tas ir jādara! Vienmēr jāatceras, ka mēs katrs sporto­ šanas nodarbību kaut kad esam piedzīvojuši pirmo reizi, arī treneris. Mūsos katrā sēž iekšā tā neveiklības izjūta, bai­ les par neizdošanos, bet kas tad ir sliktākais, kas var notikt? Drīzāk – ātrāk iedarbosies en­ dorfīni un sajutīsim pozitīvo pa­ cēlumu. Sports – tā ir laime! Privāto treneri nereti cilvēki iz­ vēlas, lai sevi disciplinētu, – kaut arī piezogas slinkums, ir Sports – tā ir laime ance Olte, grupu nodarbību treneru vadītāja, un Lāsma pelše, privāto treneru vadītāja, sporta klubs “MyFitness”

RkJQdWJsaXNoZXIy NTA1MzA=