Veikals Floras maģija piedāvā visdažādākos ziedus un augus tiem, kuri vēlas prieku, pateicību vai mierinājumu izteikt ar atmiņā paliekošu, skaistu žestu. Laipnās un zinošās veikala darbinieces palī

Lasīt vairāk