Jūties droši, apmeklējot TC “Alfa” atvērtos veikalus

Rīgas Stradiņa universitātes Higiēnas un arodslimību laboratorijas pētnieki apstiprina – TC “Alfa” gaisa kvalitāte ir ļoti laba, pateicoties modernai un jaudīgai gaisa ventilācijas sistēmai, kuras darbība pielāgojama atbilstoši apmeklējumam. Mērījumi, ko pētnieki veikuši 2021.gada 15. aprīlī visos tirdzniecības centra veikalos un koplietošanas telpās centra darba laikā, apliecina, ka oglekļa dioksīda (CO2) līmenis TC “Alfa” ir no 405 līdz 564 ppm* – jo zemāks CO2 līmenis tiek konstatēts, jo augstāka gaisa kvalitāte.

*rekomendējamais oglekļa dioksīda koncentrācijas līmenis iekštelpās ir līdz 1000 ppm atbilstoši LVS EN ISO 16000-26 „Telpu gaiss. 26. daļa: Oglekļa dioksīda (CO2) paraugu ņemšanas stratēģija”