Iepērcies un laimē!

Preču loterijas “Alfa momentloterija 2020” noteikumi

1.     Loterijas preču izplatītājs: SIA „DELTA PROPERTY”, reģ. nr. 50003390091, juridiskā adrese: Stacijas laukums 4, Rīga, Latvija, LV-1050 – turpmāk Izplatītājs.

2.     Loterijas organizētājs: SIA „DELTA PROPERTY”, reģ. nr. 50003390091, juridiskā adrese: Stacijas laukums 4, Rīga, Latvija, LV-1050, – turpmāk Loterijas rīkotāji.

3.     Loterijas norises teritorija: T/C “ALFA”, Brīvības gatvē 372, Rīgā, LV-1006. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

3.1. Loterijas prece: jebkurš/-i pirkums/-i vismaz 100.00 EUR (iesk. PVN) vērtībā (izņemot aizlieguma preces, kas neiekļaujas pirkuma summā) kādā no T/C “ALFA” veikaliem. Akcijā nepiedalās tādi čeki, kuros 100.00 EUR summā ir preces no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie dzērieni, enerģijas dzērieni, tabakas izstrādājumi, ieroči, medikamenti, azartspēles, rēķinu apmaksa, finanšu darījumi un SIA “BIĻEŠU SERVISS, SIA „Biļešu paradīze“ veiktie pirkumi. Pirkuma summa var būt summēta uz vairākiem čekiem, pirkuma summu apliecinošiem dokumentiem jābūt ar vienas un tās pašas kalendārās dienas datumu.

4.     Loterijas norises laiks:

4.1. Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 21. augusts. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 15. septembris vai līdz brīdim, kamēr ir pieejami momentloterijas žetoni.

5.     Balvu fonds:

Balva

Skaits

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Adventures’Zone ieejas karte

500

3599.75

MyFitness 1x apmeklējums

500

1500.40

Cinamon kino biļetes kupons

1600

8634.56

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

13734.71

 

6.     Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 6100 (seši tūkstoši viens simts) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 2600 (divi tūkstoši seši simti) pret 6100 (seši tūkstoši viens simts).

7.     Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 21. augusta līdz 2020. gada 15. septembrim vai līdz brīdim, kamēr ir pieejami momentloterijas žetoni, jāveic pirkums/-i vismaz 100.00 EUR vērtībā T/C “ALFA” veikalā/-os, jāsaglabā pirkuma apliecinošais/-ie dokuments/-i (pirkuma summu apliecinošiem dokumentiem jābūt ar vienas dienas datumu) un ar to/-iem jādodas uz loterijas norises vietu pie Informācijas centra, dienās no plkst. 10:00 – 22:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 15. septembrim (ieskaitot). Pēc darbinieka veiktās čeka/-u pārbaudes, dalībniekam ir iespēja no trauka izvilkt vienu no momentloterijas žetoniem, kuru atverot iespējams uzzināt, vai ir laimēts kāds no laimestiem.

8.     Pavisam loterijas traukā atradīsies 6100 momentloterijas žetoni, no kuriem 2600 būs ar iespēju laimēt kādu no balvām, savukārt 3500 žetoni būs tukši.

9.     Loterijas rīkotāji nevar paredzēt, cik aktīvi un cik ilgā laikā no loterijas sākuma datuma tiks izsniegtas visas balvas. Jo ātrāk pēc loterijas sākuma dalībnieks pieteiksies balvas saņemšanai, jo agrāk dalībnieks varēs pretendēt uz balvas saņemšanu. Ja balvas beigsies ātrāk, par to Loterijas rīkotāji paziņos mājas lapā www.alfacentrs.lv.

10.  Laimētās balvas būs iespējams saņemt stendā pie T/C “ALFA” informācijas centra.

11.  Loterijas čeki glabājas pie loterijas dalībnieka. Darbinieks uz tiem veiks atzīmi, ka tie jau ir izmantoti momentloterijā.

11.1. Viens dalībnieks Loterijā var piedalīties vairakkārt un laimēt vairākas balvas tikai veicot atkārtotu/-s pirkumu/-s un atkārtoti piedaloties momentloterijā.

11.2.Loterijas dalībniekam ar dalību Loterijā nav saistītu papildu izdevumu, izņemot Pirkuma veikšanu, lai kvalificētos dalībai loterijā.

11.3. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

11.4.Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi,  telefona sarunu izmaksas un tamlīdzīgi, netiek segti.

11.5.Loterijas rīkotāji nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti loterijas noteikumi.

12.  Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „DELTA PROPERTY” (Stacijas laukums 4, Rīga, Latvija, LV-1050) līdz 2020. gada 16. septembrim ar norādi Loterija “Alfa momentloterija 2020”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.

12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

13.  Loterijā nevar piedalīties SIA “DELTA PROPERTY”, AS “RCL” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

13.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

13.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

13.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.alfacentrs.lv, kā arī pa tālruni  +371 67505310