Droša iepirkšanās vide

TC “Alfa” kā atbildīgs tirdzniecības centrs regulāri ievēro visus noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, ieviešot nepieciešamos kontroles mehānismus:

  • pircēju plūsmas kontrolēšanu;
  • cilvēku skaita mērīšanu;
  • regulāru telpu un virsmu dezinfekciju;
  • sejas masku valkāšanu;
  • fiziskās distances ievērošanu;
  • drūzmēšanās novēršanu pie ieejām un atpūtas zonās;
  • ieeju veikalos tikai ar groziņiem.

Tāpat TC “Alfa” veikti regulāri gaisa kvalitātes mērījumi, kuru rezultāti apliecina, ka gaisa kvalitāte ir bijusi nemainīgi augsta vienmēr.

2021.gada aprīlī pēc TC “Alfa” aicinājuma arī RSU Higiēnas un arodslimību laboratorijas speciālisti veikuši gaisa (oglekļa dioksīda) mērījumus un testēšanu vairākos iekštelpu punktos tirdzniecības centra darba laikā.

Kā norāda britu pētnieki, tieši oglekļa dioksīda (CO2) līmeņa mērījumi var tikt izmantoti kā sliktas gaisa ventilācijas indikators. Brīvā dabā CO2 ppm līmenis noslīd zem 400, savukārt telpās tas jācenšas noturēt zem 800 ppm. Tātad – jo ppm rādītājs zemāks, jo labāk.

Lai arī TC “Alfa” noteiktais maksimāli pieļaujamais CO2 līmenis ir 1000 ppm, modernā gaisa ventilācijas sistēma spēj nodrošināt tīru gaisu un CO2 līmeni robežās no 405 līdz 564 ppm*. Saņemtie rezultāti norāda, ka TC “Alfa” iekštelpu gaisa kvalitāte ir droša apmeklētāju veselībai, vienlaikus apliecinot, ka tirdzniecības centrs ir droša iepirkšanās vide.

*Mērījumi veikti ar multimetru “Testo 400” un “Testo 480” iekārtām.